Loading
Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

868Mhz GPRS Bridge

 

Voor het meten van temperatuur, luchtvochtigheid, stroomverbruik en aanwezigheidsdetectie zijn door Systec Designs (batterijgevoede) sensoren ontworpen die hun gegevens doorgeven via een draadloze vesleutelde verbinding op de 868MHz-band. Steeds meer bestaat de behoefte om deze gegevens centraal te kunnen registreren en raadplegen, bijvoorbeeld via een centrale server. Om dit te kunnen doen heeft Systec een '868 naar GPRS-bridge' ontworpen. Deze unit stuurt de data van de verschillende sensoren via het mobiele telefoonnet naar een door de klant gewenste server. Hierdoor hoeft geen extra bedrading te worden aangelegd en hoeft geen gebruik te worden gemaakt van het (bedrijfs)netwerk, zodat beheersproblemen (firewalls, IP-conflicten) worden voorkomen.

 

 

GPRSbridgeNL